מה נחשב ליחסי מרות?

יחסי מרות מתייחסים למערכת יחסים היררכית בין שני צדדים, בהם אחד מהצדדים מחזיק בסמכות ובכוח משמעותיים על הצד השני. מערכת יחסים זו טומנת בחובה פער כוח משמעותי, הן מבחינה פורמלית והן מבחינה מעשית .יחסי מרות קיימים במקומות רבים, כמו עבודה, צבא, לימודים ועוד. המאמר יפרט מה נחשב ליחסי מרות.

 

מאפיינים של יחסי מרות

 • פער סמכות – הממונה מחזיק בסמכות פורמלית וביכולת להשפיע על עתידו של הכפוף, בין היתר באמצעות קידום, פיטורים, העלאות שכר ועוד.
 • תלות – הכפוף תלוי בממונה מבחינה מקצועית וכלכלית.
 • חוסר שוויון – יחסי מרות מאופיינים בחוסר שוויון בכוח ובהשפעה בין הממונה לכפוף.

 

סוגים של יחסי מרות

 • יחסי מרות פורמליים -קיימים במסגרות מוגדרות, כמו עבודה, צבא או לימודים. למשל, ניצול יחסי מרות בין מפקד לפקוד הם הפרה בוטה של היחסים הפורמליים.
 • יחסי מרות לא פורמליים -קיימים מחוץ למסגרות מוגדרות, כמו בין הורה לילד או בין מדריך לחניך.

 

השלכות של יחסי מרות

 • אחריות – הממונה נושא באחריות לרווחתו המקצועית והאישית של הכפוף.
 • חובה לנהוג בכבוד – הממונה חייב לנהוג בכפוף בכבוד ובצורה הוגנת.
 • איסור על ניצול סמכות -לממונה אסור לנצל את סמכותו כדי לפגוע בכפוף.

הממונה מתעלל בעובד

היבטים משפטיים של יחסי מרות

 • הטרדה מינית – יחסי מרות עלולים להוות כר פורה להטרדות מיניות מצד הממונה כלפי הכפוף. החוק הישראלי אוסר על הטרדה מינית מכל סוג, ובמסגרת יחסי מרות קיימת חזקת הסכמה הפוכה, המחייבת את הממונה להוכיח שהיחסים המיניים התקיימו בהסכמה חופשית ומלאה.
 • ניצול סמכות – הממונה חייב להשתמש בסמכותו באופן הוגן וסביר, ואסור לו לנצל את סמכותו לצרכים אישיים או כדי לפגוע בכפוף.
 • אפליה – הממונה חייב להתייחס לכל הכפופים באופן שוויוני, ואסור לו להפלות אדם על רקע גזע, דת, מין, נטייה מינית או כל עילה אחרת.

 

היכן ניתן למצוא ניצול של יחסי מרות?

 • מקום עבודה – בין מעסיק לעובד, בין מנהל לעובד, ובין מנהלים בדרגות שונות.
 • צבא – בין מפקדים לפקודים, ובין קצינים בדרגות שונות.
 • מערכת החינוך – בין מורים לתלמידים ובין מנהלים למורים.
 • מוסדות דת – בין רבנים למאמינים ובין מנהיגים רוחניים לחסידיהם.
 • משפחה – בין הורים לילדים, ובין אחים גדולים לאחים קטנים.

 

מה לעשות אם אתם חווים ניצול של יחסי מרות?

 • אמרו לא בצורה ברורה וחד משמעית.
 • תעדו את המקרה.
 • דווחו על ההטרדה לגורם מוסמך.
 • פנו לעזרה מקצועית.
 • הגישו תלונה במשטרה.
 • פנו לייעוץ משפטי ובמידת הצורך הגישו תביעה משפטית.

 

סיכום

יחסי מרות הם מערכת יחסים מורכבת בעלת השלכות רבות. חשוב להכיר את המאפיינים, הסוגים וההשלכות של יחסי מרות וכן להיות מודעים לתופעת ההטרדה המינית במסגרת יחסי מרות. מיותר מלציין שזכותם של עובדים, חיילים ותלמידים לשרת, לעבוד וללמוד בסביבה בטוחה ומכבדת.

שותפים רבים

אולי תאהבו גם את: