לאחר פיטורים מעבודתך? כך תוכל להתמודד עם זאת

פיטורים הם לא עניין נעים לאף אחד, לעיתים הם יכולים להוות נזק ממשי שקשה להתאושש ממנו. על מנת להקל על ההתמודדות לאחר הפיטורים, קבע המחוקק אפשרות לקבלת פיצויי פיטורים. הסדר זה נקבע בחוק הנקרא "פיצויי פיטורים, תשכ"ג- 1963" ובמאמר זה נבין את משמעותו.

 

מי זכאי לפיצויי פיטורים?

הזכאות לפיצויי פיטורים מוסדרת בסעיף 1 לחוק. סעיף זה קובע כי עובד שעבד אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה במהלך שנה אחת רצופה ופוטר, יהיה זכאי לקבלת פיצויי פיטורים. בעניין זה נכלל אי מתן הצעה לחידושו של חוזה העבודה.

 

מה נדרש להשגת הרצף?

עבודה תחשב לרצופה על פי החוק, גם אם בפועל התרחשו בה הפסקות. אולם, ההפסקות צריכות להיות מאחת מן הסיבות הבאות: יום מנוחה שבועי, שירות מילואים, שביתה או השבתה, חופשה על פי חוק, ימי אבל, תאונה או מחלה, הפסקה ארעית שלא נותקו בה יחסי העבודה ועוד.

 

פיטורים צמודים לסוף שנת העבודה הראשונה

בעקבות חשש המחוקק כי מעסיקים יפטרו את עובדיהם תקופה קצרה לפני סוף השנה הראשונה ובכך ימנעו מתשלום הפיצויים, נקבע כי במידה ויתבצעו פיטורים בסמוך לסיומה של שנת העבודה הראשונה יראו אותם כפיטורים אשר נעשו בשביל לחמוק מחובת התשלום, אלא אם כן המעסיק יוכיח אחרת. בכך פיטורים אלו לא יפגעו בזכותו של העובד בקבלת הפיצויים.

 

קבלת פיצויי פיטורים כאשר לא התרחשו פיטורים

ישנם מקרים בהם ניתן לקבל פיצויי פיטורים גם כאשר הפיטורים לא התרחשו בפועל. מקרים אלו מגשימים את תכלית החוק, המגנה על העובד מפני אבדן שכר עבודה בצורה בלתי צפויה. המקרים הרלוונטיים יהיו: מעסיק שנפטר, סיבות סוציאליות, התפטרות הורה, התפטרות לרגל העתקת מקום מגורים, עובד קבלן, הרעה מוחשית בתנאי העבודה ועוד.

 

גובה הפיצוי

סעיף 12 לחוק פיצויי הפיטורים קובע נוסחה כללית שמטרתה לחישוב גובהם של פיצויי הפיטורים. הנוסחה מחושבת כך ששכר עבודה של חודש אחד תוכפל במספר שנות העבודה אצל המעסיק.

 

סעיף 14 לחוק

סעיף זה מהווה חריגה לכלל החוק, הוא קובע כי יש אפשרות לעובד ולמעסיק להגיע ביניהם להסכם כך שהמעסיק יפריש בכל חודש מחדש סכום מוגדר מראש לקרן הפנסיה וקופת הביטוח של העובד, ההפרשה תבוא בתמורה לתשלומם של פיצויי הפיטורים בזמן סיום העסקת העובד. בפועל, החל משנת 2008, סעיף 14 חל על כלל המעסיקים דרך צו ההרחבה לביטוח פנסיוני. לפי ההסדר החדש פיצויי פיטורים מופרשים באמצעות המעסיק מידי חודש, באופן הזה גם אדם שהתפטר יקבל את פיצויי הפיטורים שלו.

לסיכום, במידה ויש לכם סיבה לחשוב כי זכויותיכם בקבלת פיצויי הפיטורים נפגעו, מומלץ להתייעץ עם עורך דין מומחה https://liatfaigel-law.co.il/עורך-דין-דיני-עבודה/פיטורים/פיצויי-פיטורים, על מנת שזה יוודא כי תקבלו את המגיע לכם.

מי זכאי לפיצויי פיטורים

אולי תאהבו גם את: